Reference: 2137/1999/1

Judgement Details


Date
04/07/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
FELICE EMMANUEL vs FREEPORT TERMINAL (MALTA) PLC ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DISKREZZJONI TAL-QORTI FL-APPLIKAZZJONI TAL-METODU ADOTTAT F`BUTLER V. HEARD - DANNI, HTIEGA TA` SAFETY OFFICERS - DANNI, MIN IHADDEM IRID JIPPREVEDI T-TRASKURAGNI TAL-IMPJEGATI TIEGHU - DANNI, MULTIPLIER - DANNI, SAFE SYSTEM OF WORK
Summary
Il-htiega ta' safety officers debitament imharga hija necessita' sine qua non f'kull azjenda serja li trid verament tara li r-regoli tax-xoghol dwar il-protezzjoni u s-sigurta' tal-haddiema fuq il-post tax-xoghol jigu mantenuti u mizmuma f'kull hin, u ghalhekk in-nuqqas tal-istess hija difett serjufih innifsu fil-kuntest tal-obbligi taghha skond il-ligi sabiex jinzammu safety standards ta' livellu serji fuq il-lant tax-xoghol, liema persuni kwalifikati jkunu jistghu jaraw u jassiguraw mhux biss li r-regoli jigu osservati, izda huma nfushom jaraw li jintroducu metodi fejn dejjem il-perikolu ta' hsara lill-haddiema jigi dejjem imnaqqas jekk mhux eliminat.

Fl-ippjanar ta` "a safe system of work" min ihaddem irid jiehu in konsiderazzjoni l-fatt illi l-haddiema ghandhom tendenza jsirutraskurati fit-twettieq tax-xoghol ta` kuljum u dan tenut kont tal-atmosfera tax-xoghol, id-diffikultajiet li jsib il-haddiem fil-kors tax-xoghol tieghu, il-hinijet twal, l-ghaggla fix-xoghol, nuqqasta' ghajnuna minn haddiema ohra li jkunu nkarigati biex jahdmu mieghu fuq ix-xoghol.

Il-Qortimhix marbuta b`xi sistema partikolari meta tkun qed tiffissa multiplier ghall-finijiet tal-kalkoluta` lucrum cessans. Il-gudikant ghandu diskrezzjoni wiesgha sabiex jassigura li ssir gustizzja tenutkont dejjem tac-cirkostanzi kollha tal-kaz in partikolari, u inkluz 'changes and chances' tal-hajja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info