Reference: 417/2016

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs MAHMOUD AMAD ALUWYAD NABIL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104500
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Illi l-Ewwel Qorti erronjament iccitat id-disposizzjoni tal-ligi li tahtha kienet qed tinsab htija b'mod zbaljat, u dan gab in-nullita' tas-sentenza appellate. L-artikolu 382 tal-Kap. 9 jiddispondi illi, “Il-Qorti, meta taghti s-sentenza kontra l-imputat, ghandha tghid il-fatti illi taghhom dan ikungie misjub hati, taghti l-piena u ssemmi l-artikolu ta' dan il-kodici jew ta' kull ligi ohra li tkun tikkontempla r-reat.” Issa l-artikolu iccitat mill-Ewwel Qorti certament ma kienx jikkontempla ir-reat li dwaru l-appellanti kien qed jinsab hati.
Premess dan allura, l-Qorti tal-Appell Kriminali ma kienitx f'posizzjoni, bhala Qorti ta' revizjoni, tikkonferma, tvarja jew tirrevoka sentenza appellata li tkun nulla ghax ticcita l-ligi zbaljat bi ksur ta' dak li jiddisponi l-artikolu 382 tal-Kap. 9. Dan l-izball kien jammonta ghal nuqqas ta' formalita' sostanzjali li wassal ghan-nullita' tas-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info