Reference: 220/2016

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs XUEREB EZEKIEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104498
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan il-kaz kien dwar incident stradali fejn anzjan sefa ferut. Illi l-appellanti li kien qed isuq ic-cikletta tieghu f'karreggjata fit-triq kien obbligat josserva dawk ir-regolamenti kollha li ghandhom isegwu l-vetturi u dan minhabba sigurta fit-triq. Iktar u iktar bhal f'dan il-kaz fejn ic-cikletta kienet mghammar b'mutur zghir. Tant hu hekk li l-legislatur haseb biex jirregola l-komportament ta' dawn ir-roti mekanizzati li sahansitra illum jinnecessitaw licenzja mahruga mill-Awtorita tat-Trasport sabiex ikunu jistghu jinstaqu fit-triq. Dan ifisser allura illi is- sewwieq ta' dawn it-tipta' roti ghandhom josservaw ukoll ir-regolamenti tat-traffiku u mhux jippruvaw jaharbu mill-osservanza ta' dik il-prudenza u kawtela mistennija minn kull sewwieq fit-triq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info