Reference: 307/2016

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR GIUSEPPA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104494
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
Illi dan il-kaz kien jirrigwarda l-piena li giet moghtija mill-Ewwel Qorti li giet kunsiderata eccessiva. Illi f'dan il-kaz kienu jezistu c-cirkostanzi kollha idonji sabiex il-Qorti teroga piena alternattiva ghal dik ta' prigunerija effettiva. Mhux biss l-appellanti ammettiet minnufih ghal dak li kienet ghamlet, u irrestitwiet il-flus mehuda, izda ukoll kif del resto stqarret l-Ewwel Qorti kellhafedina penali nadifa. Bhala first time offender ghalhekk u fic-cirkostanzi ta' dan il-kaz, certamentpiena alternattiva ghal dik ta' inkarcerazzjoni effettiva kienet wahda iktar idonja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info