Reference: 56/2016

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CHETCUTI GEOFFREY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104476
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PEDOPORNOGRAFIJA
Summary

Illi dan kien kaz dwar l-artikolu 208A tal-Kodici Kriminali li jittratta ir-reati ta' pornogafija marbuta ma' minuri. L-emendi kollha li saru ghad-disposizzjoni 208A matul is-snin kellhom il-ghanu cioe' sabiex tigi implimentata il-ligi komunitarja in materja. Illi fid-dawl ta' dan il-qafas legislattiv allura huwa indubitat illi l-materjal indicenti li jitkellem dwaru l-artikolu 208A, jirreferi unikament ghal dak marbuta ma' tfal ta' taht l-eta u mhux ghal xi materjal indicenti koncernanti adulti.
Tant hu hekk illi anke it-titolu marginali ta' dina id-disposizzjoni tal-ligi jindika illi dan ir-reat jikkoncerna il-minuri. Ghalhekk, ghalkemm bl-emendi introdotti permezz ta'l-Att tal-2010 il-kliem adoperat fit-test tal-ligi inbidel tant illi anke il-kliem “ta' tfal ta' taht l-eta” tnehha, l-iskop tal-legislatur ma kienx illi jintroduci materjal iehor marbut ma' pornografija ta' adulti billi dawn ir-reati huma trattati f'disposizzjonijiet ohra tal-ligi penali. L-ghan tal-legislaturkien illi jaghti definizzjoni ahjar ta'dawk l-azzjonijiet li permezz taghhom jista' ikun hemm abbuzjew sfruttament ta' tfal ta' taht l-eta' permezz tal-pedopornografija b'mod specjali permezz tas-sistema tat-tekonologija u informatika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info