Reference: 533/2016

Judgement Details


Date
15/12/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
PULIZIJA vs CONCAS DONATELLA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:104053
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar treggiegh lura ta' persuna lejn l-Italja. Tresseq l-eccezzjoni ta' nuqqas ta' prezenza fil-proceduri quddiem il-Qorti Taljana. Issa, r-regolament 23(1)(b) tal-Avviz Legali 320 tal-2004, jipprovdi illi l-Qorti [Rimandanti] ghandha tiddeciedi jekk tezisitix xi wahda mic-cirkostanzielenkati fis-subregolamenti li jsegwu. Wahda minn dawn il-kondizzjonijiet hi dik enumerata (b): “il-persuna mitluba, konxja mill-procedimenti skedati, kienet tat mandat lil konsulent legali, li kien jew appuntat mill-persuna koncernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-procedimenti, u kienet fil-fatt giet difiza minn dak il-konsulent fil-procedimenti”. L-appellanta kienet difesa mill-istess avukat tul it-tlett istanzi. Wara s-sentenza mit-tieni istanza, l-avukat tal-appellanta ipprezenta rikors ghall-appell quddiem il-Qorti ta' Kassazzjoni fis-7 ta' Lulju 2014 kif attestat mill-firma tar-registratur tal-Qorti tal-Appell ta' Venezia (fol 115 ta' dawn l-atti processwali), liema konsulent ghamel ukoll sottomissjonijiet quddiem il-Kassazzjoni f'isem l-appellanta. Ghalhekk din l-eccezzjonigiet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info