Reference: 1234/1998/1

Judgement Details


Date
10/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MALTACOM PLC vs CARUANA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 249 TAL KODICI TA ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - GARANZIJA F SOMMA STABBILITA MIR REGISTRATUR
Summary
L-Artiklu 249 tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili jipprovdi li l-garanzija f`somma stabbilita mir-Registratur skond is-sub artiklu 2 ta` dan l-artiklu, “ghandha ssir u tigi depozitata fil-Qorti sa mill-inqas jum qabel ma jibda` jinstema` dak l-appell” (sub artiklu 1); l-istess artiklu249 jaghmel referenza ghall-artiklu 209 ta` l-istess kodici li fis-sub artiklu 1 (tieghu) hekk jipprovdi:

“Fil-Qorti ta` l-Appell jekk meta tissejjah il-kawza, jinstab li ma tkun saret il-garanzija ghall-ispejjez tal-kawza kif provdut fl-artiklu 249, il-Qorti ghandha minnufih tghaddi biextiddikjara l-appell dezert”.

Din hija ghalhekk ir-regola minkejja illi skond il-proviso ta`dan l-artiklu l-Qorti tista` taghti lill-appellant zmien qasir biex igib il-kawtela taht ic-cirkostanzi imsemmija fl-istess proviso.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info