Referenza: 1/1994/4

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/04/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
MIFSUD JOSEPH vs CARUANA GALIZIA DAPHNE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL, FATTI VERI - LIBELL, KORRETTEZZA TAL-FATTI - LIBELL, LIBELL FAMUZ - LIBELL, MALAFAMA - LIBELL, META L-LIBELLAT IKUN GURNALISTA
Fil-Qosor
Gurnalist huwa figura pubblika u ghalhekk soggett ghal kritika aktar harxa minn haddiehor.

L-espressjoni demokratika tinhtieg li tinghata l-aktar spazju possibbli fil-konfront ta' l-operat ta'figuri pubblici li kellhom ikunu soggetti ghall-iskrutinju ta' l-istampa hielsa, anke jekk dan ikuna skapitu ta' skonfort u inkonvenjenza ghal dawn il-persuni li lejhom tkun immirata. Japplika danukoll allura ghall-kritika tal-gurnalist fil-konfront ta' gurnalist iehor, dejjem sakemm pero' il-materja tkun wahda ta' interess pubbliku kif indubbjament kien is-suggett ta' l-artikolu taht ezami, uil-fatti, kif inghad, ikunu sostanzjalment korretti.

Il-fatti menzjonati fl-artikolu inkriminat ghandhom ikunu sostanzjalment korretti principalment fir-rigward ta' dawk l-elementi storici lifuqhom l-artikolu jkun ibbazat. Dan ifisser li ma kienx necessarju bhala regola illi l-fatti kollhaindikati mill-artikolista bhala l-bazi ghall-kummenti tieghu, kellhom ikunu ezattament veritjeri.Kien ukoll permess fl-artikolu, kritiku tal-kontro-parti, li jkun hemm xi elementi ta' fatt li ma jkunux jirrizultaw provati sakemm dawn ma kienux determinanti ghall-fini ta' l-artikolu. Dan ifisserli l-Qorti trid thares biex tistablixxi illi s-sustanza tal-fatti kienet vera u li l-fatt li jkun hemm xi cirkostanza minn dawk il-fatti li ma tkunx provata jew ma tkunx adegwatament stabbilita, ma jwassalx ghall-konkluzzjoni li l-artikolu jkun malafamanti u ingurjuz tal-fama ta' haddiehor. Dan naturalment sakemm il-fatt li jirrizulta li ma jkunx provat, jew ma jkunx veritjer, ma jkunx fih innifsu addebitu malafamanti, bhal per ezempju, jekk il-fatt ikun jaddebita lill-persuna malafamata l-kommissjoni ta' rejat. F'dak il-kaz allura, l-ingurja ma tkunx temani mill-artikolu imma mill-fatt stess ta' l-addebitu kriminuz li, fih innifsu, ikun jikkostitwixxi l-malafama indipendentement mill-kontenut ta' l-artikolu impunjat.

Hawnhekk il-konvenuta kitbet li l-attur kien kollega ma traffikant not tad-droga f'organizzazzjoni jisima POPEM. Dan di per se mhux xi haga malafamanti, u minkejja li l-fatt imputat (il-koinvolgiment tal-attur fil-POPEM) ma kienx veru, il-Qorti ikkonkludient li ma kien hemm xejn malafamanti f'dan. Barra minn hekk, l-attur bhala gurnalista u persunagg pubbliku kien suggett ghal attakki aktar horox minn dak permissibbli fuq persunagg privat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni