Reference: 427/2012

Judgement Details


Date
20/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs CILIA GIOVANNI
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103401
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell minn ammissjoni.Illi l-aggravji tal-appellant kellhom kollha kemm huma jitqajjmu quddiem l-ewwel Qorti u mhux jithallew ghall-ezami tal-Qorti tal-Appell. Kieku l-appellant qajjem dawnil-kwistjonijiet quddiem l-ewwel Qorti u din skartathom, l-appellant kien ikollu ragun jerga jqajjimhom quddiem din il-Qorti. Hawnhekk, il-kaz kien kompletament differenti billi l-appellant (imputat)ammetta ghall-akkuza migjuba kontra tieghu.
Dan ma kienx sar bi zball izda l-appellant mar oltrebilli ntavola l-appell tieghu fuq punti li setghu jigu mqanqla quddiem l-ewwel Qorti u l-appellantma setax jippretendi li wara li ammetta jiddecidi li jappella kif jidhrilu. L-uniku appell li f'talicirkostanzi jista' jkun ammessa hu meta l-ewwel Qorti teroga piena li mhiex skont il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info