Reference: 252/2013

Judgement Details


Date
04/11/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs MABRUK RAHUMA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103394
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IDENTITA TA PERSUNA FI PROCEDURI KRIMINALI VARI
Summary
Illi f'dan il-kaz gara l-fatt li fuq id-dikjarazzjoni ghall-applikazzjoni ghar-registrazzjoni dwar il-VAT kien hemm zewg ismijiet differenti u l-isem tal-persuna ma kieniex identiku ghal dak ta' l-appellant. Fill-fatt fid-dettalji li jindikaw l-applikant kien hemm miktub l-isem MABRUK RAHUMA. Fl-istess formula fil-post li hu indkat bhala 'dikjarazzjoni', id-dikjarazzjoni kienet maghmula minn MABRUK AHUMA. F'dan il-kaz deher li hemm diskrepanza fl-ismijiet. Il-problema kien ikun ta' facile spedizione kieku fid-dikjarazzjoni fejn hemm miktub karat ta' l-identita' kien hemm in-numru ta' din il-persuna. Sfortunatament, ma kien hemm ebda karta ta' l-identita' ndikata u ghalhekk kien hemm il-dubju ta' l-isem.
Illi l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tindika li l-post tan-negozju kien jinsabHal-Luqa. Skont ic-citazzjoni l-kaz gara gewwa l-'Al Pacino Take Away' li jinsab fi Triq Wilga, Paceville. Fid-dikjarazzjoni ma jirrizulta min imkien l-indirizz ta' Paceville. Li jirrizulta hu li l-persuna registrata, hi min hi, kien hawker u part-time tile layer. Ghalhekk l-appell gie milqugh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info