Reference: 118/1999/1

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BAJADA EUCHARIST vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI GHAL PERMESS TAL-IZVILUPP, DEFINIZZJONI TA` SID GHALL-ISKOPIJIET TA`
Summary
Is-subartikolu (3) tal-artikolu 32 tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Izvilupp jiddisponi li "Min japplikaghall-permess ghall-izvilupp ghandu jiccertifika lill-Awtorita' li huwa s-sid tal-art jew li avza lis-sid bl-intenzjoni tieghu li japplika b'ittra registrata li l-Awtorita' tkun irceviet kopja taghha."

L-artikolu 2 tal-istess att jipprovdi li l-kelma "sid" dwar art tfisser persuna li jew bid-dritt taghha jew bhala agent ta' haddiehor ghandha dritt tircievi l-kera tal-art jew, fejn l-art mhix mikrija, kien ikollha dak id-dritt kieku kienet mikrija.

Ghalhekk dan l-Artikolu jaghti lill-kelma "sid" tifsira ferm iktar wiesgha mit-tifsira li l-Kodici Civili jaghti lil din l-istess kelma. La darba l-legislatur ghogbu jaghti din it-tifsira lill-kelma "sid" ghal fini ta' din il-ligi specjali din it-tifsira aktar wiesgha kellha tigi applikata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info