Reference: 119/2016

Judgement Details


Date
27/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SULTANA EUGENIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103116
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-jedd tal-persuna arrestata li tigi moghtija parir legali qabel ma tirrilaxxja xi dikjarazzjoni inkriminanti ma tista' qatt titqabbel ma' xi formalita jew htiega li trid il-ligi. Id-dritt tal-persuna akkuzata li ma tinkriminax ruhha u allura id-dritt taghha ghas-silenzju huwa fil-qofol tal-jedd fondamentali ghal smiegh xieraq imhares mill-Kostituzzjoni taghna u mill-Konvenzjoni Ewropeja ghad-drittijiet tal-Bniedem, impoggija ukoll fuq quddiem fil-ligi komunitarja li issa taghmel parti mid-dritt ta' pajjizna bhala Stat Membru. Huwa fil-qafas ta' dan il-jedd allura li d-dritt ghall-assistenzata' avukat qabel ma persuna tkun ser tirrilaxxja xi dikjarazzjoni bhal f'dan il-kaz jew tkun ser tirrunzja ghal dan il-jedd ghas-silenzju jassumi importanza fondamentali f'kull process penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info