Referenza: 459/2015

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/10/2016
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GRIMA EDWINA
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARABOTT VINCENT-MARTIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103108
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Illi f'dan il-kaz li kien jirrigwarda intimidazzjoni ta' gudikant, l-appellanti fix-xhieda tieghu quddiem il-Qorti tal-Familja kien qieghed jimmina bis-shih ir-reputazzjoni tal-kwerlanti meta beda jimplika fl-aktar termini cari u inekwivoci illi l-gudikant kienet qed tigi influwenzata fid-decizjonitaghha, li ma kenitx imparzjali u indipendenti mix-xkiel tal-emozzjonijiet u kompromessi li iwasslusabiex parti tigi favorita a detriment ta'l-ohra. Sentimenti illi gudikant ghandu jistmerr u jistkerrah, li ghandu joqghod ‘il boghod minnhom. Implika allura l-appellanti illi l-kwerelanti kienet nieqsa mill-kwalitajiet li necessarjament u legalment ghandhom isawwru lill-gudikatur u li huwa/hija j/tintrabat bihom fil-gurament tal-hatra tieghu/taghha. Dana allura ma hu xejn ghajr ingurja gravi diretta kontra l-persuna ta' imhallef intiza biss biex ixxeklu/ixxekilha fil-qadi ta' dmirijietu/ha. Mhux biss izda wara li l-appellanti ghamel dawn id-dikjarazzjoni ingurjuzi, huwa imbaghad ghadda sabiexjaghmel theddida sottili fejn allura ipprova jinfluwenzaha fid-decizjoni li kellha tiehu dwar it-talba ghall-izgumbrament mid-dar matrimonjali. Hedded allura li jekk id-decizjoni tkun sfavorevoli ghalih huwa kien ser imur jaghtiha fastidju billi jalloggja barra ir-residenza taghha. L-intenzjoni ta'l-appellanti allura kienet wahda u cioe' dik ta'l-intimidazzjoni tal-gudikant biex b'hekk hija tigiinfluwenzata fid-decizjoni taghha, u dan sabiex din tkun wahda favorevoli ghalih. Din l-imgieba certament kienet wahda mhux biss censurabbli izda ukoll kriminuza fit-termini ta'l-artikolu 93 tal-Kodici Kriminali billi l-att inkriminatorju sehh filwaqt tal-qadi ta' dmirijiet il-gudikant bil-hsieb liibezza' jew jinfluwixxi fuqha kontra il-ligi fil-qadi tad-dmirijiet marbuta mal-kariga taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni