Reference: 426/2016

Judgement Details


Date
27/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs PARASHKEVA IVANOVA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103094
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI, APPELL MINN
Summary

Dan kien kaz ta' ammissjoni ta' htija. Illi l-appell gie michud stante li l-kwistjoni hawn devoluta ikkomplikat ruhha ghaliex fl-appell taghha l-appellanta ma indikatx bi kliem car li l-ammissjonitaghha saret b'mod errat u li konsegwenza t'hekk riedet terga lura minnha. Li kien hekk kien isegwiil-Qorti, in linea anke mal-gurisprudenza in rigward, kienet tghaddi sabiex taccerta ruhha li dak li kienet qed titlob l-appellanta kienx dovut ghall-zball genwin meta ammettiet l-imputazzjonijiet dedotti kontriha jew jekk kienx ripensament dwar l-ammissjoni taghha wara li inghatat il-piena konsegwenza tas-sejbien ta' htija, kif fil-fatt kien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info