Reference: 43/2015

Judgement Details


Date
13/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs CAUCHI THOMAS, CAUCHI CATHERINE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:102850
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi l-ewwel Qorti ezaminat l-fatti mill-ottika tal-gurisprudenza in rigward tal-artikolu 85 liema reat jehtieg il-konkorrenza tas-segwenti erba elementi: a) att estern li jimpedixxi persuna ohra minndritt li hija tgawdi u li jkun sar bid-dissens esplicitu jew implicitu ta' dik il-persuna; b) l-imputat irid jemmen li qed jagixxi bi dritt; c) ix-xjenza tal-imputat li qed jiehu b'idejh dak li suppost jiehu tramite l-process legali; d) li l-att ma jinkwadrax ruhu f'reat aktar gravi. Fic-cirkostanzi s-sentenza appellata giet konfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info