Reference: 23/2015

Judgement Details


Date
06/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR AARON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:102642
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Dan kien kaz dwar allegat pussess ta' ghodda ta' sgass minn persuni recidivi f'serq jew ricettazzjoni. Il-Qorti, wara li fliet l-atti processwali, innotat illi dawn l-oggetti qatt ma kienu esebiti quddiem l-ewwel Qorti. Frankament il-Qorti ma setghax tifhem kif l-ewwel Qorti waslet ghal konkluzzjoni li dawn iz-zewg bicciet ghodda kienu tajbin ghal ftugh jew sgassar ta' serraturi minghajr ma tarahom ictu oculi aktar u aktar meta kien hemm kontestazzjoni daqshekk qawwija dwar il-qies u naturadghajfa taghhom. Fic-cirkustanzi s-sentenza ta' l-ewwel Qorti giet revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info