Reference: 40/2015

Judgement Details


Date
06/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs FORMOSA NAZZARENO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:102636
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Illi dan kien kaz ta' pussess ta' annimali mhux registrati. Irrizulta li l-appellat kien kera parti mil-proprieta lil persuna ohra li min ghandu qabzu l-annimali ghal ghandu u li din il-persuna kien heba l-presenza tal-annimali mill-appellat. Il-Qorti qalet li ghad illi l-azzjoni tal-appellat,igifieri d-divizzjoni tal-farm u kirja tieghu lil terzi setghat tikkwalifika bhala ksur ta' obbliguiehor naxxenti minn mil-ligi, certament illi f'dan il-kaz ma kellux jinstab hati tal-azzjoni ta' terzi meta ma kienux minnu mgharufa. Dan intqal minkejja il-konsegwenzi serji li setghat talvolta ggibmaghha z-zamma ta' annimali mhux registrati b'mod partikolari meta dawn jithaltu ma' annimali registrati specjalment meta intizi ghal konsum. Huwa f'dan l-ispirtu li l-Kapitolu 437 jobbliga lil kullmin hu involut f'dan il-qasam li josserva skrupolozament l-ligijiet tal-pajjiz. Issa minkejja l-hidma iebsa u f'waqtha tal-ispetturi veterinarji, l-appellat ma kellux iwiegeb ghal xi nuqqas in rigward.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info