Reference: 85/2000/1

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AQUILINA MARIO ET vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILLUP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, GURISDIZZJONI DWAR DISKRIMINAZZJONI ALLEGATAMENT SOFFERTA
Summary
Meta ssir allegazzjoni quddiem il-Bord tal-Appell tal-Ippjanar li l-Awtorita' tal-Ippjanar kienet imxiet b'mod diskriminatorju, l-istess Bord ghandu is-setgha kif ukoll id-dover li jinvestiga sewwa din l-allegazzjoni ta' diskriminazzjoni.

Ma hemm xejn x'jostakola lill-Bord tal-Appell li jindaga u jiddeciedi allegazzjoni ta' diskriminazzjoni. L-organi gudizzjarji u kwazi gudizzjarji kollha kienu fid-dover li jinterpretaw u japplikaw il-ligi, fosthom l-Att Numru I tal-1992, fid-dawl tal-assjem tad-dritt Malti, li certament jinkludi ukoll ir-rispett ghad-drittijiet fundamentali, u dana safejn dan kien konsentit lilhom li jaghmlu fil-parametri tal-ligi li huma jkunu qed jinterpretaw.

Id-decizjoni li twassal ghac-cahda tal-permess kellha, bhal kull decizjoni ohra, tittiehed ukollfir-rispett tal-jeddijiet fondamentali tal-individwu protetti mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info