Reference: 1226/1999/1

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
ABELA FRANCIS vs BONELLO KARL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, TALBA GHALL-IZGUMBRAMENT MA TINKLUDIX TALBA GHALL-HALL TAT-TITOLU TAL-KONVENUT - KONDIZZJONI RISOLUTTIVA, ESPRESSA - KONDIZZJONI RISOLUTTIVA, TACITA - KUNTRATT, NECESSITA` TA` DIKJARAZZJONI GUDIZZJARJA GHAL-HALL TA`
Summary
Fil-kaz ta' kundizzjoni rizoluttiva espressa, il-Qorti ma taghtix zmien lill-parti inadempjenti biextispurga n-nuqqas taghha. Fejn invece il-kundizzjoni rizoluttiva m'hijiex espressa imma wahda tacita f'dan il-kaz il-kuntratt ma jinhallx ipso jure.

Madanakollu, fiz-zewg kazi huwa mehtieg lir-rizoluzzjoni tintalab b`talba ad hoc u li din tigi akkolta. Tali talba mhix kompriza f`talba ghall-izgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info