Reference: 40/1993/2

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., ARRIGO NOEL V., MAGRI ALBERT J.
Parties
LICARI ANTHONY vs LICARI CAROLINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, APPLIKAZZJONI RETROATTIVA TA` LIGIJIET GHAL - ZWIEG, APPLIKAZZJONI RETROATTIVA TAL-ATT DWAR IZ-ZWIEG
Summary
L-obbligazzjoniet konsenswali huma normalment regolati biss bil-ligi in vigore fi zmien meta ikun inghata l-kunsens. Effettivament ma jistax ikun mod iehor ghas-serjeta` u t-trasparenza ta` l-ordinament guridiku hlief li obbligazzjonijiet ghandhom ikunu regolati bi dritt sostantiv esistenti fil-mument ta` l-assunzjoni ta` l-obbligazzjoni a bazi ta` liema dritt il-partijiet kienu dahlu ghal-istessobbligazzjoni. Hija ghalhekk totalment korretta bhala norma generali il-konkluzzjoni li r-retroattivita` ta` dritt sostantiv jilledi l-principju tad-drittijiet akkiwziti u "tohloq element ta istabbilita` u incertezza".

Ghal din in-norma generali pero` hemm l-eccezzjonijiet u propju wahda mill-eccezzjonijiet huwa fejn ordinament guridiku jirrigwarda materja ta` Ordni Pubbliku. Issa m`hemmx dubju illi z-zwigijiet u l-validita` taghhom huma materji ta` Ordni Pubbliku u li di fronte ghal dan l-interess pubbliku l-interess privat huwa wiehed sekondarju.

Ghalhekk, l-emendi li saru fl-1981 fl-artiklu 19 tal-Att dwar iz-Zwieg japplikaw anke ghal zwigijiet li kienu gew iccelebrati qabel dawn l-emendi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info