Reference: 46/2002/1

Judgement Details


Date
27/06/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GRIMA FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIFIZA LEGITTIMA, ELEMENTI MEHTIEGA - PIENA, TAHT IL-MINIMU
Summary
Illi hu risaput li biex tirmexxi pjenament l-eccezzjoni tal-"legittima difesa" jinhtieg li jikkonkorru flimkien certi elementi, senjatament li jkun hemm attakk jew agressjoni, li dan l-attakk ikun sarf'daqqa u jkun gravi u ingust, u ukoll li l-perikolu ikun inevitabbli u li l-agent ma jkolluxmezz iehor hlief dak li jkun uza biex jirrespingi l-attakk . Fuq kollox umbaghad ikun hemm bzonn li bejn l-azzjoni (l-attakk) u r-rejazzjoni ta' dak li jkun ikun hemm il-proporzjonalita' .

Meta Qorti tinzel taht il-minimu tal-piena preskritt mill-ligi, dan ghandu jissemma espressament fis-sentenza u ghandhom jissemmew ukoll ir-ragunijiet specjali u straordinarji li jkunu wasslu lill-ewwel Qorti biex taghmel dan, kif del resto jippreskrivi l-art. 21 tal-Kap.9.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info