Reference: 1332/1995/1

Judgement Details


Date
27/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BORG SAVIOUR ET vs BORG STANISLAW
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SERVITU`, DRITT TA` PASSAGG F`KAZ TA` FOND LI JSIR MAGHLUQ MINN KULL NAHA WARA BEJGH, PERMUTA JEW DIVIZJONI - SERVITU`, KIF JIGI AKKWISTAT DRITT TA` PASSAGG
Summary
Hu veru li l-artikolu 447 tal-Kodici Civili jaghti dritt ta' passegg lil sid bicca art li m'ghanduxtriq fi triq pubblika, pero', l-artikolu 448 jiddisponi illi

Jekk il-fond ikun sar maghluq minn kull naha minhabba bejgh, tpartit, jew qasma, dawk li jkunu bieghu, partu jew qasmu ghandhom jaghtu l-moghdija, bir-rigel, bil-bhima jew bil-karrettun, skond il-kaz, minghajr l-ebda indennizz.

L-obbligu, kwindi, li jipprovdi l-access ghall-art tax-xerrej hija mixhuta fuq l-awtur tieghu, mhux fuq terzi.

Il-venditur ma jistax, l-ewwel, johloq u jbiegh bicca art bla access, u wara,jimponi fuq terzi obbligu li jipprovdu huma access ghax-xerrej!
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info