Reference: 183/2014

Judgement Details


Date
24/05/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs ABELA VINCENT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:100843
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI
Summary
Illi dan il-kaz kien jirrigwarda ricettazzjoni ta' oggetti misruqa fejn skont il-gurisprudenza sabiex persuna tinsab hatja ta' ricettazzjoni huwa mehtieg li jinkorru s-segwenti tlett rekwiziti:
1. Il-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni;
2. L-akkuzat irid ikun laqa' ghandu jew xtara tali oggett li ghandu provenjenza illegittima: u
3. Fil-mument tal-akkwist, l-akkuzat kien jaf bil-provenjenza illegittima tal-oggett in kwistjoni.

Illi l-element formali ta' dan ir-reat huwa li l-akkuzat kien konsapevoli tal-provenjenza llecita tal-oggett suggett ghar-ricettazzjoni udan ir-rekwizit jista' jigi ppruvat kemm minn provi diretti kif ukoll minn provi indiretti. Illi pero stante verzjonijiet tal-fatti differenti l-elementi tat-reat ma gewx pruvati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info