Reference: 13/2016

Judgement Details


Date
26/05/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs VIDAL ROSARIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:100812
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IDENTITA TA PERSUNA FI PROCEDURI KRIMINALI VARI
Summary
L-identifikazzjoni jew ir-rikonoxximent maghmul mix-xhud jibqa' dejjem suxxettibbli ghall-imperfezzjonijiet tal-osservazzjonijiet umani u ghall-possibbilitajiet kollha ta' zball genwin illi ifisser allura illi min hu imsejjah biex jiggudika irid japplika dik il-kawtela specjali qabel ma jasal ghal kundanna ibbazata fuq dik l-identifikazzjoni.
Issa f'dan il-kaz l-identifikazzjoni saret mill-parti leza li kienet qed tosserva dak li kien qed jigri mill-gallarija tar-residenza taghha. Ma jidhirxilli hija kellha il-vizta taghha ostakolata u osservat x-xena mill-qrib billi l-vettura taghha kienet tinsab ipparkeggjata quddiem il-bieb tad-dar. Tghid illi osservat lill-appellanti jigref il-vettura darbtejn fuq kull naha l-ewwel hu u sejjer lejn id-dar tieghu ftit bibien l-isfel, imbaghad hu utiela' lura mid-dar. Dan hu ikkoroborat mill-filmat esebiet minnha mehud minn CCTV camera installataminnha fuq in-naha ta' barra tar-residena taghha u dan wara episodji ohra fejn kienet qed issib il-vettura taghha migrufa. Fic-cirkustanzi il-Qorti dehrilha li kellha taccetta din l-identifikazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info