Reference: 6/2016

Judgement Details


Date
26/05/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUSO MASSIMO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:100811
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA RIKORS TA APPELL
Summary
Illi f'dan il-kaz fir-rikors, wara paragrafu fejn giet riprodotta l-akkuza dedotta fil-komparixxi uparagrafu iehor fejn giet riprodotta is-sentenza tal-Ewwel Qorti fis-sustanza taghha,kien hemm paragrafu fejn jinghad li l-appellant hass ruhu aggravat b' dik is-sentenza u li kien qed jinterponi appell minnha . Mbaghad issegwi t-testatura “Il-fatti fil-qosor huma is-segwenti” fejn wara dan l-appellanti minnufih ghadda biex jelenka l-lanjanzi tieghu diretti lejn s-sentenza impunjata minghajr majimmenzjona l-fatti tal-kaz in succinct. Wara dan l-appellanti imbaghad indika l-aggravvji fejn essenzjalment rega semma il-lanjanzi imressqa minnu ‘il quddiem fil-paragrafi precedenti intestati “il-fatti fil-qosor”.
Illi ghalhekk mill-qari ta' dan l-att promotur ta' appell kien evidenti illi maissemma addirittura ebda fatt biex jindika kif u ghaliex gara l-incident, u x'wassal allura biex tressqu l-akkuzi fil-konfront ta'l-appellanti. Illi fic-cirkostanzi l-appell gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info