Reference: 190/2014

Judgement Details


Date
26/05/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO CHARLES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:100807
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Dan kien appell fejn gie allegat li t-terminu tal-Avukat Generali biex jappella kien skada. Il-Qorti qalet li l-artikolu 102 tal-Kap 12 ma jghidx illi z-zmien jibda jiddekorri mill-ghada li jircievi l-atti, izda li l-jum indikat bhala l-punt ta' partenza ma jinghadx maz-zmien hemm stabilit. Ghalhekk din il-Qorti kellha ripensament dwar il-quid iuris kif ravvizata fis-sentenzi Il-Pulizija vs Biagio Muscat u Il-Pulizija vs Stephen John Ciantar Barbara b'dan illi meta l-artikolu 417(1) tal-Kapitolu 9 jistipula tmint ijiem zmien li fih l-Avukat Generali ghandu jintavola l-appell tieghu minn meta jircievi l-atti, il-jum li fih ikunu ricevuti l-atti mghandux jinghadd bhala mdahhla f'dak iz-zmien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info