Reference: 1025/1995/1

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DE HAAN ADRIAN PRO ET NOE vs FARRUGIA DR TONIO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT, IUS RETENTIONIS
Summary
In Prim' Istanza gie deciz li l-ius retentionis taht l-Art. 1885 tal-Kap. 16 huwa dritt naxxenti mil-ligi sabiex jigu salvagwardati l-jeddijiet tal-mandatarju bhala kreditu tal-mandanti tieghu. Din hi mizura ta' auto tutela, peress illi l-mandatarju sabiex izomm l-oggetti in kwistjoni ma hemmx ghalfejn li jinvoka l-intervent gudizzjarju.

L-Appell mar dezert u s-sentenza tal-ewwel Qorti ghaddiet in gudikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info