Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 289

Judgement Details


Date
05/10/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
TERESA CASSAR ET. vs RAFFAELE ACCARINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA' FIL-HLAS TAL-KERA - RIZERVA FL-IRCEVUTA
Summary
Ghall-finijiet tal-izgumbrament tal-inkwilin minhabba morozita' fil-hlas tal-kera, il-ligi tikkuntenta bil-morozita' fil-kors tal-kiri ta' qabel, minghajr ma tirrestringi t-terminu ghall-ahhar kirja precedenti. Jekk l-inkwilin ikun morus fil-hlas tal-kera fis-sens tal-ligi fi skadenza wahda, u in segwitu is-sid jaccetta l-kera ta' dik l-iskadenza u tal-iskadenza ta' warajha minghajr ma jaghmel ebda rizerva, dik il-morozita' tibqa' tiswa, avvolja ma saret ebda rizerva; b'mod illi, jekk in segwitu l-inkwilin jigi morus fi skadenza ohra, is-sid ma hux prekluz li jagixxi ghall-izgumbrament tal-inkwilin minhabba morozita' f'zewg skadenzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info