Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 583

Judgement Details


Date
29/03/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
-
Parties
GEORGE BORG ET vs ONOR. EMMANUELE TABONE NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-materja tal-kondzzjonijiet tax-xoghol tal-istivaturi u tal-haddiema tax-xatt hija regolata minn ligi appozita ("Stvedores and Port Labourers Ordinance"); u sakemm id-Direttur tal-Emigrazzjoni, Xoghol u Ghajnuna Socjali jaghmel attijiet dwar dawk il-kondizzjonijiet li huwa nvestit mill-ligi li jaghmilhom, u jaghmilhom fil-forma li trid l-istess ligi, dawk l-attijiet minnu kompjuti ma humiex sindakabbli mill-Qrati. Ghax hija ormaj antika u ta' applikazzjoni kontinwa d-distinzjoni ta' zewg personalitajiet fil-Gvern Cjoe' wahda poitika, ghall-attijiet li jezegwixxu "jure imperii" fl-ezercizzjutas-sovranita', u l-ohra guridika, ghall-attijiet li jezegwixxi "jure gestions" fl-ezercizzju ta' funzjonijiet patrimonjali u ekonomici tant ghall-ahjar kommodu tac-cittadini kemm ghall-lukru. Kwantu ghall-ewwel attijiet, "jure imperii" il-Gvern mhuwiex sindakabbli mill-Qrati, u dawn ma jistghuxjiddiskutu l-opportunita' jew il-gustizzja ta' provvedimenti amministrattivi tal-Gvern, jekk l-Awtorita' kienet kompetenti li tiehu l-provvediment li hadet u jekk dan il-provvediment gie mehud fil-forom li jmiss; kwantu ghall-attijiet "jure gestionis", il-Gvern "tamquam privatus egisse censetur", huwa sottopost ghall-ligi u ghall-gurisdizzjoni civili jew kummercjali, skond in-natura tal-att li jezegwixxi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info