Reference: Volume 36D (1952), Part No. 4, Section , Page 729

Judgement Details


Date
26/04/1952
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO SULTANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 18 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - BINI PERIKOLUZ - UBBIDJENZA GHALL-ORDNIJIET TA' L-AWTORITA'
Summary
min jonqos li jobdi ordni lilu moghti mill-Pulizija biex jaghmel it-tiswijiet mehteiga f'bini teighulihuwa perikoluz ghan-nies li joqoghdu fih jew ghan-nies li jghaddu minn hemm, ma ghandux jigi mizmum hati ta` ksur tal-ligi, jigifieri talli naqas li jezegwixxi dak l-ordni, jekk dan huwa jkun ghamlu mhux b'kapricc, izda biex ma jkabbarx il-perikolu u m ajirrendix aktar reali mili kien. Ordni simili tal-Pulizija ma ghandux jigi kunsidrat bhala ordni moghti mil-Qorti; ghax dan jigi kunsidrat bhala ordni moghti mil-Qorti; ghax dan jigi moghti wara li l-Qorti tkun investigat il-kaz, u wara li tkun semghet lill-partijiet interessati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info