Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 309

Judgement Details


Date
27/04/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CONCETTA CONTI NE. vs ANGELO CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID - KOABITAZZJONI TA' STAT TA' IBEN LEGITTIMU - LIBERAZZJONI "AD OBSERVANTIA" - MINURI - PATERNITA' ILLEGITTIMA
Summary
L-azzjoni ta' kontestazzjoni ta' stat ta' iben legittimu hija inammissibili biss meta hemm l-att tat-twelid li jattribwixxi l-istat ta' iben legittimu unit mal-pussess ta' stat konformi ghal dak l-att. Meta jikkonkorru dawn iz-zewg elementi, dak l-istat ma jistax jigi kontestat mill-iben jew diskonoxxut mill-missier. Fil-kaz li ma jkunx hemm il-pussess ta' stat konformi ma' l-att tat-twelid, it-talba ghar-reklam ta' paternita' illegittima tista' ssir anki qabel ma r-ragel ta' l-omm ikun ippriva lill-iben mill-paternita' legittima, u anki jekk dan ir-ragel ta' l-omm ikun ghex separat biss minnha. Imma l-azzjoni ghad-dikjarazzjoni ta' paternita' illegittima mhux xieraq li tigi ezercitata minn hadd iehor ghan-nom ta' iben li ma hux kapaci jikkonsenti; izda meta ssir talba simili ma ghandhiex tigi michuda, imma jkun hemm lok ghal-liberazzjoni "ab observantia", billi 'l quddiem, meta l-minuri jsir "sui juris", jista' jkollu tornakont billi jippreferixxi l-istat ta' paternita' illegittima.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info