Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 357

Judgement Details


Date
29/03/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
MARIA SALVINA DEI BARONI ATTARD MONTALTO vs TABIB DR. ANGELO DEI BARONI ATTARD MONTALTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 39 (1), U 660(D) U (E) TAL-KODICI CIVILI - DIZCREDAZZJONI - INGURJA GRAVI - ULIED
Summary
Id-dixxendent jista' jigi dizeredat mill-axxendent ghar-raguni, fost ohrajn, li jkun jirrendu ruhu hati ta' ingurja gravi l-axxendent testatur; u ghall-istess raguni l-genituri jew axxendenti ohra jistghu jistghu jichdu l-manteniment lit-tfal jew dixxendenti ohra. Dik l-ingurija gravi pero' ma tikkomprendix il-kondotta, hazina ta' l-ulied jew axxindenti ohra. Dik il-kondotta hazina, pero' tista'tkun tikkonsisti f'atti ta' krudelta abitwali, jew f'atti li bihom it-tifel jew dixxendent iehor jaghmel apposta biex jinki u jwagga l-qalb tal-genitur jew axxendent, jew f'atti li bihom inaqqaslu l-istima u r-riputazzjoni tieghu. Taht dan l-aspett dik il-kondotta hazina tista' tkun motiv tajjeb ghac-cahda ta' l-alimenti; imma allura ma tkunx il-kondotta hazina li timmotiva c-cahda, izda l-mohqrija ta' l-axxendent da parti tad-dixxendent, u mhux il-kondotta hazina in generali. Fil-pendenza ta' kawza ghall-alienti l-Qorti ghandha s-setgha, fl-urgenza tal-kaz, li takkorda alimenti provvizorji. Huwa solitu, meta min jitlob l-alimenti ghandu beni tieghu, li l-Qorti takkordahomlu purke' jobliga ruhu li jirrestitwihom lil min ikun tahomlu malli jirrealizza sehmu minn dawk il-beni jew ikun iddispona minnhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info