Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 1

Judgement Details


Date
11/01/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ANGELO SPAGNOL vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FRIVOLA U VESSATORJA - IRRITWALITA' TA' - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - NULLITA' - RIKORS
Summary
Ir-rikorrent kien jinsab akkuzat bi ksur tal-ligi dwar bini llegali quddiem il-Qorti Kriminali tal-Pulizija Gudizzjarja. Huwa ssolleva f'dawk il-proceduri li d-drittijiet fundamentali tieghu kienu qeghdin jigu vvjolati fis-sens li hu kien qieghed ibati minn diskriminazzjoni. Il-Qorti Kriminali tatu zmien biex imexxi quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili b'rikors. L-imputat hekk ghamel. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ddikjarat ir-rikors irritu u null; il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Id-degriet tal-Qorti Kriminali tal-Pulizija Gudizzjarja b'liema l-imputat inghata terminu biex imexxil-kaz quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili kien irritu u null, u ghalhekk kienu wkoll irriti u nulli l-proceduri mibdija fit-termini ta' dak id-degriet. Il-kompitu ta' Qorti li mhux il-Prim' Awla jew il-Qorti Kostituzzjonali meta jigu allegati ksur ta' drittijiet fundamentali huwa li jew tirrinvija l-kwistjoni biex tigi deciza mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili jew tiddikjara l-kwistjoni frivolau vessatorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info