Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section , Page 276

Judgement Details


Date
20/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A.
Parties
ROSE MART JOSEPH CARUANA ET vs ALFRED CACCIATTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI - KIRJA - VALIDITA' JEW LE TA' TALI KIRJA
Summary
Jekk qatt kien hemm kaz fejn kirja li saret qabel ma spiccat koncessjoni enfitewtika kienet affettaminn kull dubbju possibbli li jirrendiha mhux biss sospetta, imma certament intiza biex jigu defrawdati l-koncessjonarji mid-dritt taghhom li jiehdu lura l-fond ma' l-gheluq tal-koncessjoni enfitewtika, dan huwa certament wiehed minnhom. Jirrizulta infatti mhux biss illi l-kundizzjonijiet tal-kirjahuma minnhom infushom suspettuzi imma hemm il-fatt illi l-kirja saret proprju gurnata qabel ma skadiet il-koncessjoni enfitewtika, saret lil hu l-appellant stess li, rinfaccjat zmien wara, ndika li nonostante l-kirja allegata, hu kien ghadu lanqas gie fil-pussess tac-cavetta tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info