Reference: Volume 49E (1965), Part No. 2, Section , Page 1040

Judgement Details


Date
13/10/1965
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAMMUT VICTOR R.
Parties
AVUKAT DOTTOR GIUSEPPE PACE, ET vs FRANCESCO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 TAL-ORDINANZA LI TIRREGOLA TIGDID TAL-KIRI TAL-BINI (KAP. 109) ; ART. 1655, 1656 TAL-KODICI CIVILI GOVERNMENT NOTICE NO. 242 TAT-18 TA' MEJJU, 1943 - FOND RUSTIKU - FOND URBAN - KOMPETENZA - LOKAZZJONI
Summary
Biex tigi determinata n-natura, urbana jew rustika ta' fond, jinhtieg jittiehed in konsiderazzjoni x'kien l-oggett principali tal-kirja, b'mod illi jekk dan l-oggett jirrifletti l-koltivazzjoni tar-raba kemm fond rustiku u jekk jirrifletti l-abitazzjoni kemm fond urban, anke jekk mieghu kellu annessgnien. Il-Qorti ordinarja hija l-Qorti kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta' kawza fejn l-attur jallega li l-konvenut iddekada mill-lokazzjoni fit-terminazzjoni taghha peress li naqas li jadixxi l-Agricultural Leases Board wara li ircieva intima b'ittra ufficcjali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info