Reference: 442/2011

Judgement Details


Date
31/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs SCERRI JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:84004
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNSILLIER
Summary
Dan hu appell dwar l-obbligi ta' kunsilliera li jaghtu informazzjoni dwar parenteli skond l-artikolu20(1) tal-Kap 363. Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet li minn dawn ir-regolamenti johrog car illil-informazzjoni illi ghandha tinghata mhix qieghda biss ghat-trasparenza imma sabiex dina tigi debitament registrata fil-minuti tal-Kunsill u tibqa hekk registrata ghal kull evenwali skrutinju fil-futur. Mhuwiex bizzejjed illi kullhadd ikun jaf bl-informazzjoni, dak mhuwiex l-iskop tal-Ligi, l-avviz bil-miktub mhuwiex qieghed biss biex jinforma lill-Kunsilli imma qieghed biex iservi bhala dokumentazzjoni registrata ghall-skrutinju eventwali jekk ikun il-kaz. Ghalhekk il-Qorti ma qablitx ma l-argument ta' l-Ewwel Qorti meta qalet illi l-imputat ma kellux ghalfejn jinforma lill-membri tal-Kunsill bil-miktub ghax kullhadd kien jaf. Li kieku l-Ligi riedet illi t-tali kxif kellha sservi biss ghall-informazzjoni u ghat-trasparenza, ma kienetx izzid illi l-informazzjoni trid tinghata kemm jista jkun malajr u tigi registrata fil-minuti partikulari tal-kxif. L-imputat naqas illi josserva d-dettami tal-Ligi meta huwa ma nfurmax bil-miktub lill-Kunsill bir-relazzjoni famijari illi kellu ma persuna li kienet kandidata ghal hatra ta' kariga taht il-Kunsill.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info