Reference: 29/2008

Judgement Details


Date
22/10/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs SPITERI JAN
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STAT TA SOKOR
Summary
Jista jkun hemm cirkustanzi fejn persuna tkun intitolata skont il-ligi li tirrifjuta illi taghti kampjun tan-nifs ghal verifika tal-livell ta' alcohol. Fic-cirkostanzi tal-kondizzjoni tal-appellant likien ibaghti minnha - neuralgia minhabba li nofs wiccu gie mfarrak kompletament f'incident tat-traffiku fejn kien passiggier b'mod li kelli jerga' jigi rikostruwit permezz ta' plates u fejn anke tilef id-daw fl-ghajn ix-xellugija - u stant li kien ghadu kemm qala' daqqa fuq wiccu u ried ghalhekk imur dritt il-poliklinika ghal ezami mediku u beza' li kwalunkwe pressjoni li kien ikollu juza sabiexjuza l-breathalyser seta' kien ta' detriment ghal sahhtu, l-appellant kien certament gustifikat li jirrifjuta li jaghti kampjun tan-nifs.

L-appellant insista mal-Pulizija li qabel ma jaghmel il-breathalyser test ried imur il-poliklinika. Minflok ittiehed id-Depot fejn mill-gdid insista li jmur il-poliklinika izda l-Pulizija xorta ma haduhx, ghalkemm spjega r-ragunijiet tieghu. Mar il-poliklinika meta rrillaxxjawh il-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info