Referenza: 21/2008

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
NAUDI RALPH ET vs GO PLC ET
Tip ta' Sentenza
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTAL TAL-BNIEDEM; DRITT GHAT-TGAWDIJA TA POSSEDIMENTI - L-EWWEL PROTOKOLL TAL-KONVENZJONI TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM
Fil-Qosor
F'din il-kawza r-rikorrenti ma nghatawx il-promozzjoni li xtaqu. Ir-rikorrenti qed jallegaw li metahuma gew imcahda mill-promozzjoni gew privati minn dritt ta` proprjeta` li kien legalment taghhom.Huma qed jallegaw li gew lezi d-drittijiet taghhom ghat-tgawdija tal-“possedimenti” kif protett fl-ewwel Artikolu tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea ghad-Drittijiet tal-Bniedem.

Artikolu 1 Protocol Numru 1 tal-Konvenzjoni Ewropea japplika biss ghall-beni jew possedimenti li persunadiga' ghandha u li diga' qed tgawdi. Irid jigi pruvat mill-applikant quddiem il-Qorti li huwa ghandu pretensjoni legali li jezercita “property rights” . Issa, f`dan il-kaz, ma jirrizultax li r-rikorrenti qatt kellhom id-dritt ghall-promozzjoni li qed jilmentaw li ma hadux. Biex tirnexxi talba taht il-provediment tal-ewwel Artikolu in kwistjoni jrid jirrizulta li dak li jkun gie mcahhad mit-tgawdija ta` oggett li jkun fil-pussess tieghu, u jekk ikun gie dikjarat li ma jkollux dritt ghal dak l-oggett, l-applikant m' ghandu l-ebda ‘legitimate expectation' ghall-promozzjoni.

Hija regolagenerali illi sabiex wiehed ikollu jedd li jaghmel talba fuq propjeta', dan l-individwu irid ta' bilfors ikollu drittijiet sufficjenti li jintitolah sabiex jaghmel dan fl-ewwel lok u kif irrizulta mill-fatti, ir-rikorrenti ma kellhom l-ebda dritt li jintitolhom sabiex jaghmlu talba bhal din. Huwa importanti f'kazijiet bhal dawn illi l-interess legali ghandu jkun sufficentement identifikat u li r-rikorrenti f'dan il-mument ma setghux jidentifikaw dan l-interess legali taghhom.

Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, din il-Qorti tiddisponi mir-rikors tar-rikorrenti billi tichad it-talbiet taghhom, bl-ispejjez kollha jithallsu mill-istess rikorrenti in solidum.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni