Reference: 32/2008

Judgement Details


Date
02/07/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs BARTOLO JOSEPHINE
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
HLAS TAL-ISPEJJEZ PERITALI
Summary
Hu biss meta l-procedura tkun ex officio li l-Qorti tornda l-hlas tal-ispejjez peritali mill-hatja skont l-artikolu 533 tal-Kodici Kriminali. "Meta l-kawza ssir mill-Pulizija ex officio, il-Qorti ghandha meta taghti s-sentenza jew f'kull ordni iehor wara, tikkundanna l-hati jew lill-hatjni, ilkoll flimkien in solidum jew kull wiehed ghalih, ghal hlas lir-registratur, tal-ispejjez kollha jew ta' parti mill-ispejjez li jkollhom x'jaqsmu mal-hatra ta' esperti jew periti fil-proceduri..."

F'dan il-kaz irrizulta li l-kawza ma tmexxietx mill-Pulizija ex officio izda permezz ta' kwerela tal-Avukat Dottor Gianfranco Gauci f'isem Joseph u Emanuela konjugi Abdilla.

Ghalhekk l-appellantima kellhomx jigu kkundannati ghall-ispejjez peritali ghax il-ligi titkellem car f' dar-rigward u l-Qorti hassret il-kundanna ghall-hlas tal-ispejjes peritali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info