Referenza: 368/2007/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/04/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
LA FERLA RENATO PERIT vs PAVIA ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTENDENZA FIZIKA GHAS-SMIGH TAL-KAWZA
Fil-Qosor
Mill-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 13 ta' l-Att V ta' l-1995 johrog illi “l-attendenza fizika ghas-smigh tal-kawza hija essenzjali” . Dan japplika ghaz-zewg partijiet. Fil-presenza ta' kapitolu, l-esigenza ta' l-attendenza mill-konvenuti hi aktar qawwija. Dan hu sew inferit mis-subinciz (3) ta'l-Artikolu 702 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili. Naturalment, kif ulterjorment prevvist mill-Artikolu 703 tal-Kapitolu 12 “il-parti li lilha tinghata s-subizzjoni ghandha twiegeb skond il-kapitoli”. Huwa proprju ghal dan id-dispost tal-ligi li l-appellanti jirrikorri.

Il-konvenuti dehru biex jikkontestaw il-kapitolu. Oltre din il-presenza fizika kien hemm ir-raguni konkomitanti li huma kellhom difizi x' iressqu. It-Tribunal irraguna illi dik il-presenza u l-ispjegazzjoni lilu fornita ma setghetx tinducih biex jirritjeni bhala ammess il-fatt formanti oggett ta' l-interrogatorju.

L-udjenza fissata ghal dan l-interrogatorju giet rinvijata ghall-udjenza immedjatament successiva, izda f' din l-ahhar udjenza la l-attur u lanqas id-difensur tieghu ma attendew.
It-Tribunal ikkonsidra din l-imgieba negattiva processwali ta' l-attur, akkoppjata mas-sottomissjonijiet li sarulu mill-konvenuti fil-kors ta' l-udjenza, biex ikkonvinca ruhu illi ma setghet tingibedebda riflessjoni sfavorevoli ghall-konvenuti ghall-fatt biss tal-prezentata ta' dak il-kapitolu.

Fil-fehma konsiderata tal-Qorti b' dawn il-fatti, il-provvediment moghti mit-Tribunal ma huwiexsoggett ghac-censura minn din il-Qorti ghaliex dan jinsab sorrett minn motivazzjoni u ezenti minn vizzji logici u guridici. Mhux il-kaz allura li l-Qorti, kif mitlub, tirrevoka l-provvediment moghti.Ghaldaqstant din il-Qorti qed tichad l-appell u tikkonferma il-provvediment moghti, bl-ispejjez kontra l-appellanti. Tirrimanda l-atti lura lit-Tribunal ghall-konsiderazzjoni u decizjoni minnu tal-mertu tat-talba u ta' l-eccezzjoni ghaliha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni