Referenza: 2804/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/10/2006
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
SAMMUT EMANUEL ET vs CHIEF GOVERNMENT MEDICAL OFFICER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-appellati qeghdin jirreklamaw danni minghand il-Gvern ghaliex wara l-operazzjoni li saret fl-isptar San Luqa, ir-rigel xellugi ta' l-attrici gie nfaxxat b'mod li jirrizulta skorrett u ssikkat izzejjed. Inoltre dan l-infaxxar issikkat izzejjed thalla jippersisti ghal kwazi tmienja u erbghin (48) siegha nonostante l-ilmenti frekwenti u l-ugigh qawwi li l-attrici ssenjalat li kienet qeghdha thosslill-funzjonarji ta' l-isptar.

Pero' minn imkien ma rrizulta li min ghamel l-operazzjoni jew kien involut fil-kura u trattament ta' l-attrici kien inkompetenti biex jagixxi fil-kwalita` li kien qed jagixxi fiha. L-appellata nnifisha ma allegatx la il-culpa in eligendo u lanqas in vigilandofic-citazzjoni taghha.

Il-konkluzjoni l-ohra illi l-appellanti huma responsabbli ghas-sorveljanza ta' l-addetti taghhom ghandu jinghad illi fil-qasam mediku id-decizjonijiet klinici u medici jittiehdu unikament mill-esperti medici u ma hix il-mansjoni ta' l-amministrazzjoni illi toqghod pulizija fuq l-addetti taghha. L-obbligu ta' l-amministrazzjoni huwa li tipprovdi qafas strutturali sabiex l-esperti medici jkunu jistghu jaghtu l-ahjar kura lill-pazjenti taghhom. Minn imkien ma rrizulta illi tali qafas strutturali kien nieqes. Mhux hekk biss talli gie ppruvat illi l-kura li nghatakienet wahda tajba.

Ghaldaqstant il-pretensjoni ta' l-appellata li l-appellant Tabib Principali tal-Gvern jaghmel tajjeb id-danni kkagunati lilha hija ghal kollox infondata. L-allegazzjoni l-ohra ta' l-attrici illi s-servizz tal-gvern huwa skadenti, hazin u “unprofessional” hija nfondata ugiet kontradetta mix-xhieda ta' l-attrici. Il-kura li nghatat kienet wahda “standard”.” F'din il-kawza l-konvenuti gew imsejha biex iwiegbu precizament ghan-nuqqasijiet tas-sistema mhaddma fl-isptar, mhux ghan-nuqqas ta' xi impjegat partikolari. Ghalhekk il-kwistjoni tal-culpa in eligendo ma tqumx.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni