Reference: 12/2004/1

Judgement Details


Date
07/02/2005
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
A&J HILI TA' MIEMA LIMITED vs KUMMISSARJU TAT-TAXXI FUQ IL-VALUR MIZJUD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - ZBALL PROCEDURALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - ZBALL TA` L-AVUKAT
Summary
Jekk parti f'kawza li tkun qed tilmenta minn nuqqas ta' smiegh xieraq ma tutilizzax, qabel ma tintavola proceduri kostituzzjonali, il-mezzi ordinarji kollha disponibbli lilha il-Qorti ta' gurisdizzjoni kostituzzjonali ghandha d-diskrezzjoni li tiddeklina milli tiehu konjizzjoni tal-kawza. Dana japplika anki jekk rimedju ma jigix utilizzat minhabba zball procedurali attribwibbli lill-avukat tal-parti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info