Referenza: 36/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/11/2004
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CARUANA RAYMOND vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - PROCEDURAL UNFAIRNESS - PROCEDURI KRIMINALI, RIAPPUNTAMENT TA` APPELL LI JKUN GIE DIKJARAT DEZERT
Fil-Qosor
Il-fatti li taw lok ghal dan il-kaz kienu s-segwenti: ir-rikorrent Raymond Caruana u l-Avukat Generali appellaw quddiem il-Qorti ta' l-Appell Kriminali minn sentenza tal-Qorti tal-Magistrati (Malta)bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali.

Fid-data tal-ewwel smiegh taz-zewg appelli, l-appellantCaruana talab differiment li gie fil-fatt koncess. Caruana, fil-gurnata li ghalih l-appelli kien gew differiti naqas milli jidher quddiem il-Qorti. Il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ghaddiet biex iddikjarat, permezz ta' digriet, l-appell tieghu bhala dezert (fit-termini tal-Artikolu 422 (1) tal-Kodici Kriminali) u fl-istess hin ghaddiet biex tippronunzja s-sentenza fuq l-appell interpost mill-Avukat Generali.

Caruana minnufih - dik il-gurnata stess - ipprezenta rikors guramentat fit-termini tat-tieni parti ta' l-Artikolu 422(1) imsemmi li bih talab ir-riappuntament ta' l-appell tieghu.Il-Appell Kriminali, wara li osservat li l-assenza ta' l-istess Caruana meta ssejjah l-appell kienet frott ta' nuqqas tieghu ziedet li bid-decizjoni fis-sentenza tal-Appell tal-Avukat Generali il-Qorti gja ddisponiet mill-kawza b'mod definittiv. Ghalhekk dik il-Qorti cahdet it-talba ghar-riappuntament ta' l-appell ta' Caruana.

Il-Qorti Kostituzzjonali hawnhekk qieset li b'decizjoni tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali inholqot procedural unfairness in vjolazzjoni tad-dritt ghal smiegh xieraq bil-fatt li l-Qorti ta' l-Appell Kriminali, meta kellha zewg appelli konnessi quddiemha wara li flok ma halliet jiddekorru l-erbat ijiem imsemmija fl-Artikolu 422(1) sabiex Caruana jkun jista' jipprezenta rikors ghar-riappuntament ta' l-Appell, ghaddiet minnufih biex taghti s-sentenza a bazi tas-subartikolu (2) fuq l-appell interpost mill-Avukat Generali. B'dan il-mod il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ippregudikat il-jedd ta' Caruana ghal smiegh xieraq.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni