Reference: 276/2002/1

Judgement Details


Date
18/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CUTAJAR JOSEPHINE vs ARVA INSURANCE AGENCY LTD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT TA` QBID, META JINQABDU HWEJJEG LI MA JKUNUX TAD-DEBITUR
Summary
Kreditur kellu kull dritt, wara s-sentenza li otteniet, li jitlob il-hrug ta' mandat ezekuttiv u lijitlob l-esekuzzjoni tieghu fir-residenza tad-debitur. Jekk jinqabdu hwejjeg ta' terz ghandha tintalab ir-revoka tal-esekuzzjoni tal-mandat in kwantu tolqot l-oggetti proprjeta` taghha u mhux in-nullita` tal-mandat. Hekk tesigi l-gurisprudenza, li trid ukoll li d-debitur jitpogga fil-kawza bhala konvenut flimkien mal-kreditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info