Reference: 20/2002

Judgement Details


Date
12/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ZERAFA MAX vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP, DEROGA GHALL-LIMITAZZJONIJIET FL-GHOLI - POLICY PLP 10 - ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP, EFFETT TA` L-ATT XXI TAL-2001 FUQ POLICIES EZISTENTI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META L-BORD JINJORA GHAL KOLLOX KWISTJONIJIET TA` DRITT SOLLEVATI MILL-PARTIJIET
Summary
Fl-artikolu 33 (1) tal-Kap 356 kif emendat jobbliga lill-istess Awtorita' li tapplika l-pjanijiet ta' zvilupp inkluz dwar il-limitazzjoni dwar l-gholi permess tal-bini, izda f'dawn l-ahhar kazi hemm deroga minn tali restrizzjonijiet fl-gholi jekk ikun hemm policy ta' ppjanar dwar l-gholi massimu tal-bini.

Wahda minn dawn il-policies hija l-policy hekk maghrufa bhala Policy PLP 10. Jekk il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar jonqos milli jikkonsidera tali Policy fl-aspetti kollha relevanti taghha ikun qieghed implicitament jiddeciedi punt ta' dritt u bhala tali din il-kwistjoni hija wahdaappellabbli billi m'hijiex semplici applikazzjoni ta' policy ta' l-ippjanar.

Il-Policy PLP 10telenka diversi cirkostanzi fejn tali gholi massimu jista', wara studju u verifiki relattivi, jigiaggustat, u kull cirkostanza tipprovdi ghal xenarju differenti, li kull wahda minnhom jekk ezistentitista' tghati lok ghal rilassament tali limitazzjoni.

Il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar kien obbligat, bhal kull Qorti, li tezamina l-aggravji ta' l-appellanti jew is-sottomissjonijiet tal-parti, tindika dwarhom u taghti d-decizjoni taghha, ghaliex fuq kollox dak huwa l-iskop li huwa tenut li decizjoni ghandha tkun motivata, u dan wkoll sabiex mhux biss il-gustizzja ssir izda tidher liqed issir. Dan huwa l-principju li din il-Qorti dejjem imxiet bih u hekk hija obbligata li taghmel,u bl-istess princpji huwa marbut l-istess Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info