Reference: 2465/1996/1

Judgement Details


Date
17/11/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MUSCAT VINCENZA NOE vs ZAMMIT RAYMOND DR. ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AZZJONI TAL-MINURI GHAR-RICERKA TA` STAT DIVERS MINN DAK INDIKAT FIC-CERTIFIKAT TAT-TWELID - FILJAZZJONI, PRESKRIZZJONI GHALL-AZZJONI TAT-TIFEL SABIEX JITLOB L-ISTAT TA` IBEN LEGITTIMU - FILJAZZJONI, PUSSESS TA` STAT LEGITTIMU - PRESKRIZZJONI, AZZJONI TAT-TIFEL SABIEX JITLOB L-ISTAT TA` IBEN LEGITTIMU
Summary
Huwa pacifikament ritenut illi tifel jew tifla li jkunu ghadhom ta' eta` minuri jistghu jfittxu paternita` illegittima anke qabel ma r-ragel ta' ommhom ikun ipprivahom mill-paternita` legittima taghhom. Dan "kemm-il darba l-istat taghhom legittimu ma jkunx marbut tant ma' l-att tat-twelid kemm mal-pussess ta' stat legittimu (nomen, tractatus et fama) f' liema kaz l-istat legittimu lanqas ma jkunimpunjabbli minnu stess".

Invece, kif jinsab ukoll ritenut, fejn ma jikkonkorrux flimkien iz-zewg estremi, jigifieri l-att tat-twelid u l-pussess ta' stat, il-prova tal-filjazzjoni tista' ssirbil-mezzi kollha konsentiti mil-ligi permezz ta' provi ta' fatt li jigu apprezzati mill-gudikant.

Fejn l-att tat-twelid jinsab f'kuntrast mar-realta` tar-rapport ta' filjazzjoni, l-impunjattivahi ammissibbli. Dan in raguni ta' l-interess pubbliku ghall-iskop tac-certezza ta' l-istat familjari kif ukoll fl-interess tal-minuri stess. Huwa ghalhekk ukoll illi l-ligi tippreciza li l-azzjonihi mpreskrittibbli (Artikolu 84 tal-Kodici Civili);
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info