Reference: 840/1993/2

Judgement Details


Date
30/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GIORDIMAINA MEDICI FRANK AIC vs CAMILLERI PIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI
Summary
Hu sintomatiku li l-imprenditur huwa tenut jesegwixxi l-kuntratt mhux kif jidhirlu hu imma "bene u aregola d'arte e secondo i patti stabbiliti", u fejn m'hemmx patti espressi, l-esekuzzjoni ghandha ssir skond l-intenzjoni prezunta tal-partijiet li zgur li ma kienetx illi kellu jinghata xoghol hazin.

Skond il-gurisprudenza wkoll, mhux kwalunkwe difetti li jirrizultaw itelfu d-dritt tal-kuntrattur mill-hlas. Jekk id-difetti jkunu essenzjali jew ta' natura serja, l-appaltatur ghandu jitqies inadempjenti; min naha l-ohra, f'kaz li d-difetti ma jkunux essenzjali, l-appaltatur ma jkunx inadempjenti, pero', irid jipprovdi ghar-riparazzjoni jew jaccetta riduzzjoni fil-prezz.

Kontradawn ir-rizultanzi, ma tressqet ebda prova ohra, u, kif inhu maghruf, f'materja ta' perizja teknikajapplika l-principju li "sakemm ma jigux indikati oggezzjonijiet gravi u serji ta' piz li jinducuhali tissostitwixxi l-gudizzju taghha ghal dak tekniku, dan ma taghmlux".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info