Reference: 1053/2001/1

Judgement Details


Date
25/09/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
FRUITLAND COMPANY LTD vs W.J. PARNIS ENGLAND LTD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
HAGUE-VISBY RULES, KLAWSOLA TA` EZONERU - KUNTRATT, KLAWSOLA TA` EZONERU
Summary
Fil-imsemmija Hague-Visby Rules, jezistu dispozizzjonijiet li jaghmluha cara li mhux dak kollu li jitnizzel f'polza ta' kariku jitqies li jiswa: ghall-kuntrarju, f'dak li ghandu x'jaqsam mat-tnehhijaminn qabel tar-responsabbilta' minn fuq it-trasportatur, uhud mill-klawsoli f'tali poloz jistghu jitqiesu ma jiswewx jew daqslikieku ma sarux.

Il-klawsoli ta' ezoneru wkoll gibdu l-attenzjonital-Qrati taghna f'ghadd ta' drabi, u dan taht il-principju li t-twettiq ta' obbligazzjoni kuntrattwali ggib maghha rabtiet fuq il-kontrent li ma jistax jaqbad u jwarrabhom b'daqqa ta' pinna. Il-hsieb huwa li klawsola ta' ezoneru tista' tahdem biss favur id-debitur tal-obbligazzjoni jekk kemm-il darba dan ikun wettaq dak li kellu jaghmel. Kemm hu hekk, klawsoli bhal dawn ma jistghux jithallew ikollhom sahha biex jaghtu lil min intrabat b'obbligazzjoni okkazjoni biex jehles minn dik ir-rabta.L-applikabilita' ta' klawsoli bhal dawn tiddependi mill-kaz li jkun u bhharsien tar-regola migjuba fl-artikolu 1132 tal-Kodici Civili;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info