Referenza: 863/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/02/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
MICALLEF JOSEPH vs STIVALA DISTRIBUTORS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA TA` - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, REGOLAMENTAZZJONI TAL-PROCEDURI
Fil-Qosor
It-Tribunal Industrijali ghandu gurisdizzjoni esklussiva li jikkonsidra u jiddeciedi kazijiet dwar tkeccija ingusta ghal kull ghan u rimedju ta' haddiem hekk imkecci b'mod ingust ikun biss illi l-ilment tieghu jintbaghat lit-Tribunal Industrijali.

Illi ghalhekk fi kwistjonijiet ta' tkeccija ngusta mill-impjieg, il-Qrati ordinarja m'ghandhomx gurisdizzjoni u ma jistgux tissostitwixxu d-diskrezzjoni taghhom ghal dak tat-Tribunal Industrijali, u dan aktar w aktar fid-dawl tal-fatt li t-Tribunal ghandu fil-procedura tieghu jizgura li ssir gustizzja skond il-mertu tas-sustanza tal-kaz u blahsara tar-regoli tal-gustizzja naturali.

Il-Qorti ghandha gurisdizzjoni li tissindika t-Tribunal u li tara li dan jimxi skond il-ligi u josserva l-Kostituzzjoni ta' Malta. Il-Qorti ghandha d-dritt li tissindika, meta tkun hekk giet mitluba w adita li t-Tribunal jagixxi fil-limiti tal-Ligi illi in forza taghha huwa kkostitwit. Evidentement, u indubjament imbaghad, il-Qorti ghandha s-setghali tara li t-Tribunal bl-ebda mod ma kiser xi wiehed mid-drittijiet fondamentali tal-bniedem.

Il-Qorti hija hekk limitata fil-gurisdizzjoni taghha, b'mod li tara li l-istess Tribunal ma agixxiex ultra vires u li gew osservati il-principji tal-gustizzja naturali, u bl-ebda mod ma ghandu fil-kwistjoni li giet ex lege mhollija fil-kompetenza esklussiva tal-istess Tribunal, b'dan ghalhekk li l-ezercizzju li taghmel din il-Qorti certament ma huwiex wiehed ta' revizzjoni u zgur mhux wiehed ta' Qorti ta' Appell, b'mod li m'ghandha qatt tissostitwixxi d-diskrezzjoni taghha ghal dik tal-istessTribunal.

Hawnhekk l-attur talab li sentenza tat-Tribunal Industrijali tigi annullata fuq il-bazi li t-Tribunal ippermetta lill-konvenut li jipproducu xhieda mhux dikjarati. Il-Qorti kkunisdrat li t-Tribunal agixxa intra vires, assigura li l-gustizzja ssir skond il-meriti tas-sustanza tal-kaz u bla hsara ghar-regoli tal-gustizzja naturali, u bl-ebda mod ma mar kontra d-disposizzjonijiet tal-artikolu 32 (4) u 33 tal-Kap 266, u b'dan li fil-process kollu l-istess Tribunal ghamel l-ezercizzji konsentiti lilu mill-istess ligi li akkordatlu kompetenza esklussiva izda limitatissima fil-kaz tat-tkeccija mill-impjieg skond il-Kap 266.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni