Reference: 90/1991/1

Judgement Details


Date
30/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
BEZZINA BERTA SIVE BARTOLOMEA ET vs DALLI MARIA CARMELA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, EKWIPARAZZJONI - DIVIZJONI, LICITAZZJONI RIMEDJU STRAORDINARJU - DIVIZJONI, META GHANDHA SSIR BIX-XORTI JEW BL-ASSENJAZZJONI - DIVIZJONI, PRINCIPJI GENERALI TA` KIF GHANDHA SSIR
Summary
Huwa veru li per regola d-divizjoni ghandha ssir bix-xorti, pero' meta l-kondividenti jkunu qeghdinjikkonkorru fi kwoti dizugwali, allura, b' ligi ghandu jigi determinat mill-Qorti jekk id-divizjonighandhiex issir bix-xorti jew b' assenjazzjoni.

Huwa pacifiku illi l-kondividenti ghandhom dritt li jiehu sehemhom mill-hwejjeg komuni in natura, u illi wiehed ghandu jirrikorri biss ghall-licitazzjoni bhala rimedju straordinarju u eccezzjonali meta d-divizjoni ma tistax issir komodament u minghajr hsara, jigifieri minghajr pregudizzju ghall-kondividenti.

Huwa pacifiku wkoll illi safejn huwa possibbli l-qasma ssir b' mod li l-kondividenti kollha jiehdu parti abitabbli minn fond,u dan anke jekk il-qasma b' dan il-mod tinvolvi ekwiparazzjoni fi flus sakemm din ma tkunx esageratau sproporzjonata fil-fattispecie tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info